TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00032

Pályázatok

Projekt címe: Ebergőc csapadékvíz elvezetés a Petőfi utcában

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00032

Kedvezményezett neve: Ebergőc Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9451 Ebergőc Kossuth Lajos u. 16.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 25.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

A projekt célját

A projekt célja, hogy az Önkormányzat elkezdi a település belterületi vízrendezését, ezzel egyidejűlegegy modern falusias összkép kialakítását a rendezett csapadékvíz-elvezető hálózat megépítésével. Ennek folyományaként a Petőfi utca mintegy 200 m-es szakaszán a meglévő nyílt árkot és átereszeket rendbe teszi.

A helyzetelemzés és igényfelmérés megállapításai alapján a pályázat fejlesztésének céljai és részcéljai:

Átfogó célok:

 • Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kármegelőzés.
 • A természeti és épített környezet megvédése.
 • Az összegyűjtött csapadékvizek kártétel nélküli továbbvezetése, eljuttatása a befogadóba.

 Specifikus célok:

 • Belterületi ingatlanok védelme, köztük régi parasztházak, amelyek a népi építészet, az állattartás és paraszti élet jegyei.
 • A település belterületi vízrendezése, falusias összkép megteremtése.
 • Fenntartható és üzemeltethető csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése.

A pályázat illeszkedik a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának (Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések) céljaihoz az alábbiak szerint:

 • a pályázatban foglaltak alapján az Önkormányzat elkezdi a belterületi zárt csapadék-vízelvezetési rendszer kiépítését, amellyel fejleszti a meglévő vízelvezetési rendszert;
 • az új vízelvezetési rendszerrel csökkenti a helyi vízkár veszélyeztetettségét, amellyel védi a belterületi ingatlanokat, közöttük köztük régi parasztházak, amelyek a népi építészet, az állattartás és a paraszti élet jegyeit továbbá óvja a természeti környezet állapotát;
 • a fejlesztéssel megvalósul a belterületre hullott csapadékvíz rendezett, kártétel nélküli elvezetése;
 • a helyben tartott víz a szárazabb időszaban is megfelelő viszonyokat teremt a területen lévő élővilágnak és hozzájárul a településen a jobb klímaviszonyok fenntartásához, valamint aszályos időszakokban a település szárazsággal érintett területeinek öntözésére is használható.

Projektünk a TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00032, Ebergőc csapadékvíz elvezetés a Petőfi utcában című pályázati felhívás előírásaival összhangban valósul meg a csapadékvízelvezető rendszer:

 • Cc-1-0 jelű csapadékvíz-elvezető hossza 22,7 m
 • Cc-2-0 jelű csapadékvíz-elvezető hossza 155,3 m
 • Cc-3-0 jelű csapadékvíz-elvezető hossza 22,7 m
 • Cc-4-0 jelű csapadékvíz-elvezető hossza 65,7 m
 • Cc-5-0 jelű csapadékvíz-elvezető hossza 103,0 m

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

 

 • A Csapadékvíz-elvezetés építési beruházás kivitelező kiválasztási eljárás lezárult.
 • Az ajánlatokat bontó és értékelő bizottsági ülésre 2022. május 26-án került sor. A bizottság a Kocsis Építőmester Kft. (székhely: 9451 Ebergőc, Petőfi Sándor  utca 20. adószáma: 27059870-2-08) ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatnak.
 • A nyertes ajánlat nettó ajánlati ára: 18.108.061- Ft