TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00032 „Ebergőc csapadékvíz-elvezetés a Petőfi utcában”

Hírek, Pályázatok

Projekt előrehaladás:

A tárgyi munka kivitelezését a kivitelező 2022. augusztus 9-én készre jelentette. Ezt követően megtörtént a megvalósult létesítmények ellenőrzése. A feltárt hiányosságok pótlása, illetve hibák javítása után a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. augusztus 15-én megindításra került. A jegyzőkönyv összeállítására és lezárására a nyilatkozattételre rendelkezésre álló 8 nap biztosítása mellett 2022. augusztus 28-án került sor.

Fenti kivitelezési munkák az építési-műszaki tervdokumentációban, valamint a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalomnak megfelelően lezárásra kerültek.