TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00032 Ebergőc

Hírek, Megvalósítás alatt álló pályázatok, Pályázatok

   

A terv szerinti Cc-1-0 (22.8 m), Cc-2-0 (155.5 m) és Cc-3-0 (22.7 m) jelű csatornaszakaszok teljes hosszában lefektetésre kerültek. Jelenleg a víznyelők és tisztítóaknák betonozása történik.  A Cc-5-0 jelű csatornaszakasz (103.1 m) építése a 90 fm-nél tart. A patak kitorkollás, valamint a közbenső műtárgyak (víznyelők, tisztítóaknák) építése a teljes szakasz megépítése után kezdődik. A vállalkozási szerződésnek megfelelően vállalt 50%-os készültségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt teljesült.